Logo  COWGAK, znak towarowy

"COWGAK" ZENON PIECHOTA,

44-153 Sośnicowice, k/ Gliwic, ul.Kozielska 12,

 tel/fax (032) 238-75-08, email: office@cowgak.com.pl

 

 Oferujemy:

Separatory tłuszczu, separatory substancji ropopochodnych, separatory skrobi, przepompownie i miniprzepompownie, zbiorniki, studzienki, klapy zwrotne.